nederlands en français
links    contacteer ons    sitemap     
 Boomkwekerij
De Linde

    Bart Dequidt
Boomkwekerij De Linde
Bart Dequidt
Nieuwstraat 70
8956 Kemmel
tel : 057/44.63.49


download PDF cataloog

BIOLOGISCHE BESTRIJDING VAN WORMSTEKIGHEID OP APPEL EN PEERLevenswijze van de fruitmot

Wormstekigheid is een plaag die vooral in de appelteelt en ook wel bij peren heel veel verlies van vruchten kan veroorzaken. Het fruit wordt aangetast door de rups van de fruitmot (Cydia pomonella), een nachtvlinder.

De volwassen fruitmot komt uit van half mei tot augustus. Ze vliegt vooral ‘s nachts, op voorwaarde dat de avondtemperatuur boven 15 ° C ligt. Bij gunstige weersomstandigheden (18 ° C) legt het vrouwelijk fruitmotje haar eitjes ongeveer 3 tot 6 dagen na het uitkomen af. Na 5 tot 20 dagen komt de rups uit het ei en kruipt 1 tot 3 dagen op het blad rond. Daarna boort ze zich in de vrucht en vreet zich een weg naar het klokhuis. Eén rups kan meerdere vruchten aantasten.

In augustus en september verlaat ze de vrucht en gaat zich verschuilen in schorsspleten, vooral op de onderste 50 cm van de stam. Je vindt ze ook onder de schors van dikke takken, op steunpalen en onder stenen. Om de winter goed door te komen, spint ze zich in in een cocon. Rond begin mei verpopt ze zich en een paar weken later begint de vlucht van de nieuwe fruitmot.Schade

Appels en peren die aangetast zijn door de fruitmot, vertonen een bruinomrand gaatje in de schil. Daarachter is er een vraatgang door het vruchtvlees tot in het klokhuis, al of niet opgevuld met bruinachtige, korrelige uitwerpselen van de rups. Aangetaste vruchten rijpen vroeger dan gezonde en vallen voortijdig af. Door deze vruchtval kan een groot deel van de oogst verloren gaan.


Bestrijding

Om wormstekigheid te voorkomen, is het noodzakelijk om de levenscyclus van de fruitmot te doorbreken. De meest aangewezen periode daarvoor is vanaf het moment dat de rups uit het ei komt en voordat ze in de vrucht binnendringt. In onze Belgische klimaatsomstandigheiden begint die periode altijd rond eind mei en kan, bij normale temperatuur, de hele junimaand doorgaan. Bij lage temperaturen in juni, zullen ook nog in juli eitjes ontluiken. Er kan een tweede generatie zijn in augustus.

Het granulosevirus is een biologisch insecticide op basis van het granulosevirus , dat in de natuur voorkomt en de rups van de fruitmot ziek maakt en uiteindelijk doodt. Het is uiterst selectief. Geen enkel ander insect wordt erdoor aangetast: bijen en andere nuttige insecten blijven dus leven. Voorts is het middel volkomen onschadelijk voor de mens, zoogdieren, vogels, vissen en planten. De vruchten mogen onmiddellijk na behandeling geconsumeerd worden.

Granulosevirus moet door de fruitmotrups via de mond opgenomen worden. In de ingewanden oefent het zijn dodelijke werking uit. Het middel wordt opgelost in water en met een nevelspuit verspoten over de bladeren en de jonge vruchten van de fruitbomen. Om een goede werking te hebben (90 tot 100 % afdoding van de rupsen), moet vanaf begin juni 3 x gespoten worden, met telkens 10 tot 12 dagen ertussen. Bij lagere temperaturen in juni moet er langer nabehandeld worden. Als het veel regent, spoelt het middel af voor de rupsen het opnemen en is het nodig om met kortere tussenpozen te spuiten. In de zomer kan er een tweede generatie opduiken, waardoor nieuwe bespuitingen nodig zijn.

Aangezien het hier gaat om een levend product, moet het granulosevirus altijd koel bewaard worden (0 tot 5 ° C). Zo blijft het gedurende 2 jaar zijn werking behouden. Nog beter is het middel vóór en na de gebruiksperiode (juni) in te vriezen tot -20 ° C. Dan bewaart het langer zijn werking.
Het granulosevirus is beschikbaar voor de particulier in flesjes van 50 ml onder de merknaam MADEX GARDEN. Verkrijgbaar in heel wat tuincentra. Om te weten welke, ga je best naar de website van DCM: https://dcm-info.be/nl , tik Madex Garden in de zoekfunctie en zo kan je de nodige info bekomen. Je kan het product ook online bestellen. Ga daarvoor naar www.dcm-info/prepaid en klik dan op DCM Naturapy. Daarna klik je op 'insectenbestrijders' en zo zie je onmiddellijk Madex Garden.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst de productinformatie en het etiket, inclusief de passende waarschuwingszinnen en -symbolen.
© 2024  Bart Dequidt   |   Nieuwstraat 70, 8956 Kemmel   |   tel 057/44.63.49
  website gemaakt en onderhouden met : horticus.net